W czasie marzeń nadszedł czas na działania
25%  zniżkina wszystkie nasze ku
Rozwijaj się tej wiosny z Beetroot Academy
-25%  zniżki na wszystkie kursy

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022r.

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za korzystanie z usług Beetroot Academy! Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część umowy pomiędzy Tobą (dalej - "Klient") a Beetroot Academy AB jako właścicielem strony internetowej https://www.beetrootacademy.pl/, innych usług Beetroot Academy oraz innych powiązanych produktów (dalej - "Usługa"). Wszystkie terminy i definicje użyte są w niniejszej Polityce Prywatności w znaczeniu określonym przez Regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie prywatności w odniesieniu do danych osobowych Klienta. Dane osobowe obejmują wszelkie dane
o kliencie, które konkretnie identyfikują go jako osobę fizyczną oraz informacje o jego działaniach, takie jak informacje o korzystaniu z Usługi, jeśli są bezpośrednio powiązane
z danymi osobowymi.

Klient akceptuje niniejszą Politykę prywatności i wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie
z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami.

Odniesienia w niniejszej Polityce Prywatności do "my", "nas", "naszego", "Kontrolera", oznaczają Beetroot Academy AB, osobę prawną założoną i działającą zgodnie z prawem Szwecji, Org.NR: 559189-7599, adres prawny: HOLLÄNDARGATAN 20, 1st entrance, Stockholm city 111 60, Szwecja.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
I SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH NASZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas procedury rejestracji możemy zbierać pewne dane osobowe. Poniżej możesz zapoznać się z możliwym gromadzeniem danych osobowych Klienta i sposobem ich wykorzystania przez nas:

Dane osobowe

Do czego je wykorzystujemy?

Login (e-mail)

 • Stworzenie prywatnego konta Klienta;

 • Weryfikacja Klienta w procesie autoryzacji.

Imię, nazwisko

 • Identyfikacja Klienta i jego aktywności podczas świadczenia Usługi;

 • Korespondencja;

 • W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do konta osobistego Klienta;

 • Prowadzenie księgowości, rachunkowości
  i wykonywania naszych obowiązków podatkowych.

E-mail, numer telefonu

 • Weryfikacja Klienta w procesie autoryzacji;

 • Dostarczanie niezbędnych informacji i aktualizacji;

 • Zapewnienie ogólnej obsługi Klientów. W tych celach możemy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu;

 • Do celów komunikacyjnych.

Adres pocztowy

 • Do celów komunikacyjnych (np. wysyłanie dokumentów w formie papierowej).

Kraj rezydencji podatkowej, NIP (opcjonalnie)

 • Do naszych celów podatkowych.

Fotografia (opcjonalnie)

 • Identyfikacji Klienta podczas świadczenia Usługi

Możemy również wykorzystywać dane osobowe Klienta do następujących celów:

a) Przetwarzanie zapytań Klienta i przeprowadzanie operacji związanych z Usługą;

b) Analizowanie i zrozumienie naszych odbiorców w celu ulepszenia Usługi;

c) Zapobieganie, wykrywanie i badanie potencjalnie zabronionych lub nielegalnych działań, w tym oszustw;

d) Badanie naruszeń niniejszej Polityki Prywatności i/lub Regulaminu lub ich egzekwowanie, jak również

e) w celu ochrony naszych praw i interesów, oraz

f) aby wysyłać Klientowi wiadomości marketingowe e-mail z informacjami o naszych Usługach, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące dla Klienta (z takich wiadomości można zrezygnować, wysyłając do nas odpowiednie żądanie lub klikając link w wiadomości e-mail).

Nasze kontakty z Klientem oparte są na jednej z następujących podstaw:

a. umowy w formie Regulaminu na naszej stronie internetowej;

b. wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie oświadczenia (podpisanego elektronicznie) jako obowiązkowy wymóg rejestracji konta w Beetroot Academy.

3. Ujawnienie danych

Nie udostępniamy określonych informacji innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym, chyba że mamy uzasadnione przypuszczenie, że dostęp, wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie danych osobowych jest w uzasadniony sposób niezbędne do:

a) przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub prawnie egzekwowanego żądania rządowego;

b) egzekwowania obowiązującego prawa, w tym badania ewentualnych naruszeń;

c) wykrycia, zapobiegania lub rozwiązania problemu dotyczącego oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych;

d) ochrony przed naruszeniem praw, mienia lub bezpieczeństwa Beetroot Academy, naszych Klientów, lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub pozwoleniami prawnymi;

e) ułatwienia korzystania z usług stron trzecich.

Jeśli Beetroot Academy jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, będziemy nadal zapewniać poufność wszelkich danych osobowych i powiadomimy zainteresowanych Klientów, zanim dane osobowe zostaną przeniesione lub staną się przedmiotem innej polityki prywatności. Nie będziemy udostępniać imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innych informacji identyfikujących innym Klientom.

4. Usługi świadczone przez osoby trzecie

Możemy udostępnić dane osobowe naszych Klientów osobom trzecim w celu sprawdzenia płatności Klientów, pomiaru ruchu i/lub dostawcom reklam (dalej - "Przetwarzający dane"):

Nasza Usługa może zawierać linki do i z witryn internetowych, aplikacji lub innych usług osób trzecich (w tym, ale nie tylko, dostawców płatności, mediów społecznościowych). Jeśli Klient skorzysta z linku do któregokolwiek z nich, powinien pamiętać, że te strony internetowe mają własne praktyki dotyczące prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za te odpowiednie polityki i wszelkie gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych Klientów zgodnie z nimi. Prosimy o sprawdzenie polityki prywatności osób trzecich przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do ich usług.

Jeśli korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, aby wykonać pewne usługi w naszym imieniu, takie jak hosting strony lub aplikacji, usługi analityczne lub inne, tacy dostawcy zewnętrzni mogą gromadzić lub mieć dostęp do informacji o Kliencie (na przykład automatycznie zebrane informacje za pomocą technologii śledzenia). Należy pamiętać, że my i/lub nasi dostawcy mogą przechowywać te informacje i udostępniać je osobom trzecim, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić Klientom nasze usługi.

5. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych oraz przekazywanie transgraniczne

Stosujemy wszelkie uzasadnione środki, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem lub usunięciem. Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy wszystkie niezbędne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe naszych Klientów.

Posiadamy odpowiednie systemy i procedury korporacyjne w celu ochrony
i zabezpieczenia danych osobowych, które są nam udostępniane. Posiadamy również procedury bezpieczeństwa, które stosują techniczne i fizyczne ograniczenia dotyczące wykorzystania i dostępu do danych osobowych na naszych serwerach.

Tylko my i osoby przez nas upoważnione i bezpośrednio zaangażowane w świadczenie usług, mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkownika. Osoby te będą ściśle egzekwować poufność i zapobiegać dostępowi nieupoważnionych osób trzecich do danych osobowych Klientów.

Należy pamiętać, że nasza strona może być umieszczona na serwerze poza granicami kraju Klienta. Przekazując nam swoje dane osobowe, Klienta wyraża zgodę na ich przekazanie poza granice swojego kraju w ramach wykorzystania tych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Podkreślamy, że żadna z istniejących metod przesyłania danych nie może być absolutnie bezpieczna. Beetroot Academy nie gwarantuje absolutnego bezpieczeństwa danych
w przypadku nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za bezprawne działania osób trzecich, hakerów, przestępców lub innych osób naruszających obowiązujące prawo, które mogą naruszać postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i próbować zbierać w całości lub w części dane osobowe Klientów i wykorzystywać je do swoich celów.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych wynosi 7 (siedem) lat od końca kalendarzowego roku podatkowego, w którym miały miejsce ostatnie działania Klienta/zakończenie Usługi lub usunięcie konta osobistego Klienta. Jest to niezbędne do celów księgowych, a także do przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych/dochodowych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów lub innych zobowiązań prawnych wynikających z prawa Szwecji.

Dane osobowe Klienta będą przez nas przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce prywatności (patrz: 2. Gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych"). Następnie usuniemy dane osobowe Klienta zgodnie z naszymi zasadami lub podejmiemy kroki w celu odpowiedniego zapewnienia anonimowości danych, chyba że prawo wymaga od nas dłuższego przechowywania danych osobowych Klienta (np. dla celów prawnych, podatkowych, księgowych lub audytorskich).

6. Children's Privacy

Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy danych osobowych dzieci (osób poniżej wieku pełnoletności zgodnie z obowiązującym prawem). By zostać naszym Klientem, musisz być osobą pełnoletnią, aby uzyskać dostęp do naszej Usługi zgodnie
z obowiązującym prawem i prawem kraju, w którym się znajdujesz.

7. Cookies

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego Serwisu, możemy stosować różne technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub podobne technologie.  Pliki cookie to małe pliki danych, które są zwykle przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania i korzystania ze stron internetowych
i usług online. Są one powszechnie stosowane w celu umożliwienia działania stron internetowych lub ich bardziej efektywnego działania, a także w celu zapewnienia informacji sprawozdawczych i pomocy w personalizacji usług lub reklam.

Możemy zbierać niektóre dane osobowe automatycznie (adres IP, typ i wersja przeglądarki, informacje o wizycie, w tym strumień kliknięć URL do, przez i z naszego Serwisu, przeglądane lub wyszukiwane strony internetowe, długość wizyt na określonych stronach internetowych, interakcja ze stroną internetową), poprzez wykorzystanie technologii śledzenia, w tym plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

My, lub osoby trzecie za naszą zgodą, możemy używać plików cookie w następujący sposób:

a) Aby zarządzać naszą działalnością i ulepszać nasz Serwis w oparciu o czynniki takie jak: ilu Klientów odwiedza lub korzysta z naszego Serwisu, jakie strony i widoki są dostępne, czy odwiedzający są nowymi lub powtarzającymi się gośćmi, jakie funkcje naszego Serwisu najbardziej interesują naszych odwiedzających itp.

b) Aby zapewnić spersonalizowane rekomendacje, reklamy, e-maile marketingowe
i wskazówki dotyczące funkcji Serwisu w oparciu o aktywność użytkowników w naszym Serwisie i czynności przeglądania.

c) Aby zapamiętać działania, które podjął Klient, aby uniknąć prośby o ich powtórzenie podczas sesji lub aby zapewnić funkcje, takie jak umożliwienie wznowienia czytania na ostatniej stronie, do której uzyskano dostęp, zsynchronizowane na różnych urządzeniach.

d) Do pomiaru i analizy aktywności w naszych usługach lub usługach stron trzecich. Ponadto my lub każdy dostawca takich usług pomiarowych i analitycznych może przekazywać stronom trzecim dane nie pozwalające na identyfikację osoby.

W celu korzystania z naszej strony internetowej należy udzielić Beetroot Academy zgody na korzystanie z plików cookies i trackerów. Na stronie Beetroot Academy zapewniamy Klientom jasną i wyczerpującą informację o wszystkich rodzajach stosowanych przez nas plików cookies (koniecznych i opcjonalnych). Poprzez odpowiednie okno ustawień plików cookies na naszej stronie internetowej zapewniamy Klientom możliwość dostosowania plików cookies, odmowy lub wycofania zgody w sposób równie łatwy jak jej udzielenie.

Klienci mogą również zablokować, wyczyścić, usunąć lub dostosować pliki cookies zgodnie z odpowiednią instrukcją dla swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia.

8. Wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Niniejszym należycie informujemy o istnieniu stosowanych przez nas algorytmów automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania), które pomagają nam poprawić nasze doświadczenie w komunikacji z Państwem jako naszymi Klientami. Na przykład, takie zautomatyzowane algorytmy podejmowania decyzji mogą profilować Państwa na podstawie historii przeglądania i reklam, które Państwo kliknęli na naszej stronie internetowej, aby pomóc nam dostosować reklamę pokazującą się Państwu zgodnie z Państwa zainteresowaniami.

W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW - Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA KONKRETNĄ SYTUACJĄ - WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA TAKIEJ ZAUTOMATYZOWANEJ PODSTAWIE. WYSTARCZY PRZESŁAĆ NAM SWÓJ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ALGORYTMY ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI NA ADRES E-MAIL support@beetroot.academy 

9. Zmiany w Polityce prywatności

Mamy prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia każdego Klienta. Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do naszej Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane tutaj (link). W razie potrzeby powiadomimy Państwa lub zwrócimy się o zgodę. Prosimy o częste sprawdzanie aktualności i zmian w naszej Polityce Prywatności.

10. Prawa użytkowników

Prawo do informacji - możecie Państwo żądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i jakie są przyczyny takiego przetwarzania.

Prawo dostępu - mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które są przetwarzane, a także zażądać ich kopii.

Prawo do sprostowania - mają Państwo możliwość zwrócenia się do nas o modyfikację swoich danych osobowych w przypadku, gdy uważają Państwo, że te dane osobowe nie są aktualne lub dokładne.

Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonym celu. Na podstawie tego żądania będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywało się na podstawie udzielonej wcześniej zgody,
a w konsekwencji do zaprzestania świadczenia Państwu Usługi.

Prawo do sprzeciwu - mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania - mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych) - prawo to zapewnia Państwu możliwość żądania usunięcia danych.

Prawo do przenoszenia danych - mogą Państwo poprosić Beetroot Academy
o przeniesienie swoich danych osobowych (na przykład o przekazanie danych innemu administratorowi).

11. Ochrona danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za edukację naszego zespołu w zakresie ważnych wymogów dotyczących ochrony danych, przeprowadzanie audytów w celu zapewnienia zgodności z przepisami i proaktywnego rozwiązywania potencjalnych problemów, kontaktowanie się z Państwem w celu informowania ich o tym, jak wykorzystywane są Państwa dane, jakie są Państwa prawa do usunięcia danych osobowych oraz jakie środki Beetroor Academy wprowadziła w celu ochrony Państwa danych osobowych itp.

Informacje o inspektorze ochrony danych:
Imię i nazwisko: Andrii Shchur,
adres do korespondencji: Oleny Stepanivny Street 12, ap. 5a, Lviv city 79016 Ukraine
e-mail: andrii.shchur@beetroot.academy 

12. Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami ze swoimi opiniami na temat naszych praktyk
w zakresie ochrony prywatności lub z jakimkolwiek zapytaniem dotyczącym Państwa danych osobowych (ich poprawiania, usuwania lub wykorzystywania). Nasz adres e-mail to hello@beetroot.academy