W czasie marzeń nadszedł czas na działania
25%  zniżkina wszystkie nasze ku
Rozwijaj się tej wiosny z Beetroot Academy
-25%  zniżki na wszystkie kursy

Jak retrospektywy pomagają Beetroot Academy poprawić jakość edukacji

Beetroot Academy wykorzystuje GoRetro do ciągłego doskonalenia. Przeczytaj tutaj, jak zwinność i retrospektywy mogą być stosowane w biznesie EdTech oraz jak zespoły mogą uczyć się od siebie nawzajem.

Wyzwanie

Beetroot Academy stworzyło platformę edukacyjną, która działa cyklicznie. Mamy tysiące studentów pochodzących z całego świata i setki nauczycieli, którzy prowadzą określone kursy. Co ciekawe, wyzwania zespołu/platformy edukacyjnej są bardzo podobne do wyzwań zespołu inżynierów, co postaramy się odzwierciedlić poniżej:

W miarę rozwoju platformy, Beetroot Academy doświadczyła dwóch głównych wyzwań:

  • Wyzwanie na poziomie ucznia: Nie wszyscy ludzie mają takie samo doświadczenie. Niektórzy mają je większe niż inni, niektórzy mogą działać szybko, a niektórzy muszą poświęcić więcej czasu, aby naprawdę zrobić coś dobrze. Niemal niemożliwe jest stworzenie spersonalizowanego planu dla tysięcy studentów, w wyniku czego nie otrzymują oni optymalnego dla siebie programu. Podobną sytuację można znaleźć w zespołach inżynierskich, w których są młodsi i starsi programiści o różnych poziomach umiejętności i wiedzy i muszą zoptymalizować swój proces, aby to zadziałało.
  • Wyzwanie na poziomie produktu: Dane są złotem, ale tylko wtedy, gdy można je zorganizować i wykorzystać. Przy setkach nauczycieli i dziesiątkach programów edukacyjnych i kursów, bardzo trudno jest zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy. To jak zarządzanie dziesiątkami produktów jednocześnie. Beetroot Academy potrzebowało sposobu na gromadzenie i analizowanie tych informacji zwrotnych w uporządkowany i ciągły sposób w celu ulepszania swoich produktów i treści.

Rozwiązanie:

Zdecydowaliśmy się na użycie GoRetro, które umożliwiłoby nam organizowanie spotkań retrospektywnych zarówno na poziomie nauczyciel-uczeń, jak i na poziomie kursu. GoRetro tworzy bezpieczne, wolne od osądów środowisko, w którym uczniowie mogą przekazywać swoje opinie w ramach programu edukacyjnego, a także scentralizowane miejsce dla nauczycieli i uczniów do przekazywania opinii na temat programów i kursów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, projekt graficzny, GrafikaOpis wygenerowany automatycznie

Retrospektywa na poziomie studentów

Pierwszym wyzwaniem dla Beetroot Academy była poprawa jakości kursu i dostosowanie go do każdej konkretnej grupy studentów. Korzystamy z GoRetro, aby przeprowadzić spotkanie retrospektywne w połowie każdego kursu, podczas którego uczniowie mają zapewnione bezpieczne i nieosądzające środowisko, w którym mogą anonimowo dzielić się swoimi opiniami, nie obawiając się, jak nauczyciel może ich postrzegać lub jak wpłynie to na resztę programu z osobistego punktu widzenia.

"Po jednym lub dwóch miesiącach, w zależności od osoby i nauczyciela.... Mają własną retrospektywę, podczas której analizują wszystkie części procesu uczenia się" - Bohdan Yarmoshuk, Beetroot Academy.

Elastyczność i dostosowanie GoRetro pozwala każdemu nauczycielowi i grupie na ułatwienie spotkań retrospektywnych w najlepszy możliwy dla nich sposób. Nie są zamknięci w jednym procesie i mogą zmaksymalizować korzyści płynące z tych spotkań.

"Oczywiście dla każdej grupy jest inaczej, ponieważ wszystkie mają swój własny system. GoRetro jest dla nas naprawdę przydatne, ponieważ jest bardzo elastyczne, a każda grupa ma możliwość natychmiastowego ulepszenia niektórych aspektów" - Bohdan Yarmoshuk, Beetroot Academy.

Kolejnym aspektem, który pomaga Beetroot Academy zachęcić użytkowników do udziału i przyczynić się do sukcesu programów, jest możliwość anonimowego przekazywania opinii. Jak wspominaliśmy już niejednokrotnie, jest to dla nas kluczowa cecha.

"Anonimowość może naprawdę stworzyć bezpieczne środowisko dla uczniów. Otrzymujemy informacje zwrotne, które w przeciwnym razie byłyby bardzo trudne do zebrania, ponieważ ludzie z natury boją się być postrzegani jako ci źli" - Bohdan Yarmoshuk, Beetroot Academy.

Retrospektywa na poziomie produktu

Pod koniec programu organizujemy kolejne spotkanie retrospektywne, aby zebrać więcej informacji zwrotnych od uczniów i pozwolić nauczycielom na dołączenie i przekazanie własnych opinii.

Innym źródłem cennych informacji jest zbieranie i analizowanie wszystkich danych z retrospektyw w połowie programu i traktowanie ich jako danych zwrotnych dotyczących produktu.

"Pod koniec kursu zbieramy również wszystkie te retrospektywy i przeglądamy je jako zespół produktowy. Następnie wykorzystujemy te dane do ulepszania i doskonalenia istniejących i nowych kursów" - Bohdan Yarmoshuk, Beetroot Academy.

Wynik:

Dzięki GoRetro, Beetroot Academy udało się stworzyć cykl informacji zwrotnych, który doprowadził do ciągłego doskonalenia. Kursy są dostosowywane w czasie rzeczywistym, jakość i trafność treści wzrosła, podobnie jak zadowolenie studentów.

"Nasze ankiety pokazują wzrost zadowolenia studentów o 26%, odkąd zaczęliśmy korzystać z GoRetro, aby umożliwić studentom przekazywanie opinii w czasie rzeczywistym i ulepszanie kursów, w których biorą udział" - Bohdan Yarmoshuk, Beetroot Academy.

Jeśli chodzi o aspekt programu edukacyjnego, Beetroot Academy może pracować nad tym, co najważniejsze - zbieraniem opinii i uzyskiwaniem ustrukturyzowanych danych, dzięki którym możemy skoncentrować swoje zasoby na ulepszaniu kursów i treści.

"Dzięki GoRetro dostosowanie i priorytetyzacja w naszym zespole stały się znacznie wyższe. Dane są najważniejsze. Są obiektywne, prawdziwe i ciągłe, więc oszczędzają nam dużo czasu podczas ulepszania i rozwijania naszych kursów" - Bohdan Yarmoshuk, Beetroot Academy.

Wreszcie, jak wspomniał dyrektor generalny Beetroot Academy Dmytro Olaresko, GoRetro jest również wykorzystywane do celów edukacyjnych. Pomaga studentom zdobyć wiedzę na temat prowadzenia retrospektyw i korzystania z takich narzędzi, aby po ukończeniu kursu mogli również wykorzystać tę wiedzę.

"Uważamy, że ważne jest, aby zintegrować narzędzia, z których firmy korzystają na co dzień, a także zintegrować procesy, które mogą wykorzystać w swoim miejscu pracy" - mówi Dmytro Olaresko, CEO Beetroot Academy.

Przeczytaj oryginalny tekst tutaj.

Daria Diadenko
Editor