W czasie marzeń nadszedł czas na działania
25%  zniżkina wszystkie nasze ku
Rozwijaj się tej wiosny z Beetroot Academy
-25%  zniżki na wszystkie kursy

Globalne trendy talentów w branży IT w 2023 r.

Ponieważ technologia rozwija się w szybkim tempie, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie technologii tylko rośnie. Oczekujemy, że w 2023 roku na globalnym rynku talentów IT pojawi się szereg trendów. Przyjrzyjmy się, co czeka IT w 2023 roku i zobaczmy, jakie umiejętności, których możesz się nauczyć w Beetroot Academy, pozwolą Ci zaistnieć.

Praca zdalna na pierwszym miejscu

Jednym z trendów, który nabrał już rozpędu, jest przejście na pracę zdalną. Pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrożenie pracy zdalnej, a wiele firm zdaje sobie teraz sprawę z korzyści płynących z posiadania rozproszonej siły roboczej. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się w nadchodzących latach, a coraz więcej firm będzie oferować elastyczną organizację pracy i możliwość pracy z dowolnego miejsca. 

Praca zdalna zwiększyła również wykorzystanie narzędzi do współpracy, takich jak wideokonferencje i oprogramowanie do zarządzania projektami, które są ważne dla zespołów pracujących zdalnie. Przejście na pracę zdalną otworzyło również możliwości dla specjalistów IT w różnych częściach świata, ponieważ firmy nie są już ograniczone do zatrudniania z określonej lokalizacji geograficznej. 

Według ankiety przeprowadzonej przez FlexJobs, większość pracowników jest zainteresowana kontynuowaniem pracy zdalnej lub w hybrydowym środowisku pracy. Badanie Career Pulse Survey, przeprowadzone między lipcem a sierpniem 2022 r., wykazało, że 65% respondentów chciałoby pracować zdalnie w pełnym wymiarze godzin, podczas gdy 32% preferuje hybrydowe środowisko pracy. Wskazuje to, że znaczna część pracowników, około 97%, jest zainteresowana jakąś formą pracy zdalnej. Co więcej, badanie wykazało, że duża liczba respondentów, 57%, rozważyłaby odejście z obecnej pracy, gdyby opcje pracy zdalnej były niedostępne. Informacja ta została podana przez Forbes. Ze względu na ten trend, dzięki szerokiej gamie kursów dostępnych w Beetroot Academy, możesz nauczyć się zawodu, który pozwala na pracę z dowolnego miejsca na świecie.

Stała aktualizacja zestawów umiejętności 

Kolejnym trendem, którego możemy się spodziewać, jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z określonymi zestawami umiejętności. Wraz z rozwojem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, nauka o danych i Internet rzeczy, wzrośnie zapotrzebowanie na biegłych specjalistów w tych obszarach. Firmy poszukują również profesjonalistów z doświadczeniem w zakresie nowych technologii, ponieważ chcą wyprzedzić innych i pozostać konkurencyjnymi w świecie coraz bardziej opartym na technologii. 

Ponadto, nadal będzie istniało zapotrzebowanie na specjalistów z bardziej tradycyjnymi umiejętnościami, takimi jak tworzenie oprogramowania i cyberbezpieczeństwo. Ponieważ krajobraz technologiczny nadal ewoluuje, ważne będzie, aby specjaliści byli na bieżąco z najnowszymi technologiami i stale zdobywali nowe umiejętności.

Pew Research Center opublikowało świetny artykuł na temat trendów w zbieżności umiejętności technologicznych, społecznościowych i personalnych do 2025 roku. Znajdziesz tam więcej informacji, które rzucą nieco światła na globalny rozwój technologii informatycznych w przyszłości.

Wprowadzanie technologii do branż nietechnologicznych

Rozwój technologii oznacza również, że będzie większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mogą wypełnić lukę między IT a innymi branżami. Na przykład, będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistów technicznych z doświadczeniem biznesowym, marketingowym lub projektowym. 

Specjaliści ci mogliby wykorzystać swoje umiejętności techniczne, aby pomóc w napędzaniu innowacji i wzrostu w branżach nietechnologicznych. Będzie również zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają dogłębne zrozumienie konkretnych branż, takich jak opieka zdrowotna, finanse lub handel detaliczny, i mogą wykorzystać swoją wiedzę techniczną do napędzania innowacji i rozwiązywania problemów unikalnych dla tych sektorów. Dla osób z dużym doświadczeniem w różnych dziedzinach, w Beetroot Academy dostępne są kursy (link do kursów w BA), które nie wymagają wcześniejszego przygotowania specjalistycznego.

Sztuczna inteligencja jest dobra, ale umiejętności miękkie są lepsze

Bardzo zauważalnym trendem jest również rosnące znaczenie umiejętności miękkich w branży IT. Inżynierowie muszą skutecznie komunikować się i dobrze pracować w zespołach, ponieważ technologia staje się coraz bardziej zintegrowana ze wszystkimi aspektami naszego życia. Firmy będą poszukiwać kandydatów, którzy potrafią myśleć krytycznie, rozwiązywać problemy i dostosowywać się do zmian. 

Według Forbes (link: https://beetrootacademy.com/articles/global-tech-talents-trend-in-2023), zapotrzebowanie na "umiejętności miękkie", których maszyny nie są w stanie odtworzyć, rośnie wraz z postępem technologicznym. Raport Deloitte z 2017 roku przewiduje, że "zawody wymagające umiejętności miękkich" będą stanowić dwie trzecie wszystkich miejsc pracy do 2030 roku. Ponadto w raporcie podkreślono, że zatrudnianie pracowników z silnym zestawem umiejętności miękkich może prowadzić do zwiększenia dochodów o ponad 90 000 USD.

Wraz z rosnącym wykorzystaniem automatyzacji i sztucznej inteligencji, pracownicy IT będą musieli posiadać szereg umiejętności uzupełniających te technologie, takich jak kreatywność, inteligencja emocjonalna i rozwiązywanie problemów. Silne umiejętności komunikacji i współpracy będą niezbędne dla programistów chcących odnieść sukces w szybko zmieniającym się, połączonym świecie.

Poszukiwanie specjalistów z różnych środowisk

Ostatnim trendem, którego możemy spodziewać się na globalnym rynku talentów IT, jest rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów z różnych środowisk. Firmy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z posiadania zróżnicowanej siły roboczej i będą poszukiwać specjalistów technicznych, którzy wnoszą różne perspektywy i doświadczenia. Będzie to szczególnie ważne, gdy firmy będą starały się obsługiwać globalny rynek i zaspokajać potrzeby różnych baz klientów.

Różnorodność w sferze IT obejmuje również umiejętności i wiedzę specjalistyczną, a firmy będą poszukiwać specjalistów technicznych z szerokim zakresem umiejętności zarówno technicznych, jak i nietechnicznych. Zróżnicowana siła robocza może wnieść nowe pomysły i podejścia do rozwiązywania problemów oraz pomóc firmom lepiej zrozumieć i obsługiwać swoich klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, w 2023 roku globalny rynek talentów IT będzie bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Specjaliści techniczni, którzy są na bieżąco z najnowszymi technologiami i posiadają szereg umiejętności i doświadczeń, będą bardzo poszukiwani. Osoby, które potrafią dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku i mają silne rozwinięte umiejętności miękkie, mogą mieć większe szanse na odniesienie sukcesu w tej stale zmieniającej się branży.

Co jeszcze?

Oprócz trendów wspomnianych powyżej, istnieje kilka innych tendencji, których możemy spodziewać się na rynku talentów IT w 2023 roku. Jedną z nich jest rosnący nacisk branży na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Ponieważ obawy dotyczące wpływu technologii na środowisko stale rosną, firmy prawdopodobnie będą poszukiwać specjalistów ds. technologii, którzy pasjonują się zrównoważonym rozwojem i mogą pomóc w realizacji inicjatyw przyjaznych dla środowiska. Ponadto, większy nacisk będzie kładziony na rolę, jaką technologia może odegrać w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych, takich jak ubóstwo i nierówności. Deweloperzy, którzy mogą wykazać swoje zaangażowanie w pozytywny wpływ na świat, będą bardzo poszukiwani.

Wiele osób zauważyło również rosnące wykorzystanie freelancerów i wykonawców w branży. Ponieważ coraz więcej firm przyjmuje elastyczne warunki pracy, będzie większe zapotrzebowanie na specjalistów technicznych, którzy mogą pracować nad poszczególnymi projektami. Freelancerzy i kontrahenci oferują firmom możliwość wnoszenia specjalistycznych umiejętności i wiedzy w razie potrzeby. Mogą być opłacalnym rozwiązaniem dla firm, które chcą obsadzić określone role. Niezależni lub kontraktowi programiści, którzy potrafią skutecznie zaprezentować swoje umiejętności i wartość, będą w dobrej sytuacji.

Wreszcie, spodziewamy się dalszego nacisku na znaczenie podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie w branży IT. Według Oxford University uczenie się przez całe życie jest kluczowym aspektem skutecznego nadążania za globalnymi trendami w rozwoju technologicznym i społecznym. 

Ponieważ tempo zmian przyspiesza, ważne może być, aby programiści byli na bieżąco z najnowszymi technologiami i najlepszymi praktykami. Będzie się to wiązało z zaangażowaniem w ciągłe uczenie się i rozwój poprzez tradycyjną edukację lub samokształcenie. Kandydaci, którzy mogą wykazać się zaangażowaniem w uczenie się przez całe życie, mogą odnieść sukces w 2023 roku.

Wnioski

Podsumowując, globalny rynek talentów technologicznych będzie bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek w 2023 roku. Kandydaci, którzy są na bieżąco z najnowszymi technologiami i posiadają szereg umiejętności i doświadczeń, będą bardzo poszukiwani. Ci, którzy potrafią dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku i wykazać się silnymi umiejętnościami miękkimi, są bardziej konkurencyjni w tej dynamicznej branży. Ci, którzy potrafią przyjąć różnorodność, integrację, zrównoważony rozwój i uczenie się przez całe życie, będą również dobrze przygotowani do odniesienia sukcesu w szybko zmieniającym się i coraz bardziej połączonym świecie. To dużo pracy do wykonania, ale jeśli zdecydujesz się rozpocząć karierę w branży IT, możesz nauczyć się wszystkich wymaganych umiejętności od prawdziwych profesjonalistów, którzy uczą w Beetroot Academy.

Vlad Kremenchuck
Beetroot Academy blog author
Kickstart your career as python developer

We teach you to write simple apps and programs in Python, design from scratch or extend the existing code base, test it, convey some refactoring, and optimizing.

Start studying